Andel av Buktebakken 28 (Gnr 1001, bnr 102) er overdradd fra Astrid Marie Storeheier til Inger-Lise Storeheier og Steinar Tore Storeheier (01.06.2015)

Andel av Grenaderveien 1 (Gnr 2073, bnr 72) er overdradd for kr 1.080.000 fra Tom Christer Bjercke til Elisabeth Bjercke (01.06.2015)

Andel av Ingedalveien 112 (Gnr 1107, bnr 134) er overdradd for kr 1.000.000 til Stine Kristin Pettersen og Tom Pettersen (01.06.2015)

Vistergrenda 61 (Gnr 2070, bnr 67) er solgt for kr 2.900.000 fra Ann Karin Rossfjord og Thomas Rossfjord til Christian Kreyberg Grødal og Turi Sørbøen (01.06.2015)

Nordbergveien 11 (Gnr 1045, bnr 155) er solgt for kr 4.300.000 fra Linn-Therese Andersson og Patrick Lindgren til Christian Paul Ehl og Marianne Solberg Ehl (01.06.2015)

Yvenveien 33 C (Gnr 2080, bnr 19, seksjon 15) er solgt for kr 1.600.000 fra Jonas Holøs til Trond Vegard Hansen og Ida Kristine Hansen (01.06.2015)

Ullerøyveien 375 (Gnr 1136, bnr 2, fnr 10) er solgt for kr 520.000 fra Frank Gulbrandsen til Liv Kari Strøm Haug og Thor Haug (01.06.2015)